Gochujang Chicken 3pcs
Gochujang Chicken 5pcs
Gochujang Chicken w/ Rice
Gochujang Chicken w/ Rice Special
Gochujang Chicken w/ Fries
Nasi Uduk McD
Nasi Uduk McD dg Kopi
Nasi Uduk McD dg Teh
Nasi Uduk Komplit McD
Nasi Uduk Komplit McD